Over JobFit

JoFit begeleidt met ambitie: wij willen dat mensen door onze doelgerichte en persoonlijke aanpak beter toegerust zijn voor hun taak of functie. Daarom zetten wij nét dat stapje extra bij het verkrijgen en behouden van een passende baan voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. JobFit is ervaren met de uitvoering van WAJONG, WIA, WWB én WSW-trajecten en onze klanten zijn, net als JobFit zelf: uniek.

JobFit verleent dienstverlening aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Deze (ruime) formulering is dynamisch en afhankelijk van geldende wet- en regelgeving. Momenteel worden door JobFit vooral mensen begeleid waar het zogenaamde “doelgroepregister” op van toepassing is. De jobcoaches van JobFit begeleiden werknemers in een baan d.m.v. een persoonlijk trainings- of inwerkprogramma en begeleiding op de werkvloer. De werkgever krijgt begeleiding in het benutten van de talenten van de werknemer. Veel werkgevers zijn onbekend met het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en aarzelen om hen een baan aan te bieden. Werkgevers zijn bang dat ze misschien vaker ziek zijn of niet genoeg produceren.
De jobcoach laat een werkgever de voordelen zien om iemand „uit de doelgroep‟ in dienst te nemen. Risico's neemt hij weg door te wijzen op de aanwezige subsidies en voorzieningen. Door de participatiewet en meer in het bijzonder de quotumregeling is er meer aandacht voor het in dienst hebben van mensen met een beperking en grotere afstand tot de arbeidsmarkt.
JobFit is actief in Zuidoost-Nederland (Limburg, (oost) Brabant en (zuid) Gelderland) en wil in deze regio dé vraagbaak zijn voor jobcoaching. Dit vraagt om samenwerking met werkgevers, werkgeversorganisaties, UWV, gemeenten en collega jobcoachorganisaties.
JobFit heeft jobcoaches met kennis van specifieke problematieken (fysiek en mentaal) bij de mensen uit de doelgroep maar weet ook duidelijk de werkgever te ontzorgen door een pragmatische en zakelijke insteek!

PRIVACY
Privacy wordt bij JobFit met een hoofdletter geschreven. Hoe wij hiermee omgaan kunt u nalezen in onze privacyverklaring. Download hier onze privacyverklaring.

KLANTTEVREDENHEID EN KWALITEIT
JobFit staat voor kwaliteit en dat werpt z'n vruchten af. Tevredenheidsonderzoeken laten keer op keer zien dat onze klanten enorm tevreden zijn over onze dienstverlening. Mocht er zich onverhoopt een situatie voordoen waardoor u minder of niet tevreden bent, laat 't ons dan vooral weten. We doen er dan alles aan om voor een goede oplossing te zorgen. Daarnaast hebben we ook een klachtenregeling.  Download hier onze klachtenregeling.

Voor aanvullende vragen kunt u contact opnemen met ons secretariaat via nummer 077 – 465 0785.