Onze aanpak

Beleids- en implementatieadvies
Vanuit jarenlange ervaring kan JobFit u helpen een visie en beleid te formuleren op het inzetten van mensen met een structureel functionele beperking in uw organisatie. Daarnaast bieden wij u praktische handvatten bij het implementeren hiervan. Informeren, enthousiasmeren, faciliteren en communiceren zijn daarin belangrijke pijlers. Het (gratis) JobFit werkplekonderzoek is er voor de werkgever die mensen met een structureel functionele beperking (SFB) een kans wil geven, maar niet weet hoe dit aan te pakken en wat de mogelijkheden zijn. Een persoonlijk bedrijfsonderzoek van één van onze arbeidsdeskundigen vereenvoudigt dit proces. JobFit maakt het voor u als werkgever zichtbaar of en hoe u in uw bedrijf mensen met een SFB aan het werk kunnen door werk- en functieprofielen op taakniveau binnen uw organisatie te analyseren.

Werkwijze
U maakt een afspraak maken met JobFit voor een bedrijfsbezoek waarin onze arbeidsdeskundige onderzoek doet op de werkplek. JobFit stelt een rapport op. Dit rapport wordt besproken met u als werkgever. Wanneer uit het advies blijkt dat er mogelijkheden zijn, wordt een functieprofiel opgemaakt. Bij ‘groen licht’ matchen we u met iemand wiens capaciteiten aansluiten op het profiel én van wie wij denken dat hij of zij past in uw organisatie. Deze kandidaat wordt begeleid of voorgelegd aan het UWV.

Werven en selecteren van kandidaten
Het werven en selecteren van mensen met een SFB kent zijn eigen dynamiek. Naast goed inzicht in mogelijkheden van mensen vraagt dit ook om het onderhouden van een goed netwerk met verschillende instanties zoals UWV en scholen om ook de juiste mensen te vinden. JobFit kan het gehele werving en selectieproces voor u uitvoeren. Uiteraard bepaalt ú wie er bij u in dienst komt.

Jobcoaching
Om uw eigen organisatie te ontlasten en de inzetbaarheid van een medewerker met een arbeidsbeperking te optimaliseren is de inzet van een jobcoach aan te raden. Voor mensen met een Wajonguitkering wordt deze voorzienig door het UWV betaald. U kunt een jobcoach van JobFit inzetten als externe jobcoach met een directe financiering door het UWV. U kunt zelf interne jobcoaching inzetten (u vraagt daarvoor dan zelf de vergoeding aan bij het UWV) en een jobcoach van JobFit inhuren voor de uitvoering. U kunt de jobcoaching door eigen medewerkers (onder voorwaarden als gesteld door UWV) laten doen.